Aanmelden Lidmaatschap

Aanmelden voor het Lidmaatschap kan door een e-mail te sturen naar: dr.ton.smolenaars@forumeuropesecultuur.nl

De contributie bedraagt 35,- euro per jaar; 25,- euro per jaar voor mensen met een brutojaarinkomen lager dan 14.000,- euro.