Geschiedenis

Forum voor Europese Cultuur is in 1985 opgericht. Onze doelstellingen zijn afgeleid van die van Europäisches Forum Alpbach. Vlak na de Tweede Wereldoorlog stichtten twee Oostenrijkse intellectuelen dit Europese forum uit bezorgdheid over de geestelijke en politieke verwarring in de wereld. Zij wilden hiermee denkers uit alle landen bijeenbrengen, om zich gezamenlijk te buigen over de vraag hoe wij geestelijke en materiële verschrikkingen zoals die heersten in de laatste wereldoorlog zouden kunnen voorkomen.

Onder het motto 'Dit nooit weer' organiseert Europäisches Forum Alpbach in het Tiroolse dorpje Alpbach jaarlijks internationale seminars waarin Europese wetenschappers, kunstenaars en politici hun standpunten en plannen uitwisselen, ter bevordering van wederzijds begrip en eenwording tussen de Europese nationaliteiten.

Ook het Amsterdamse Forum voor Europese Cultuur wil zo’n trefpunt zijn voor allen die frank en vrij en vooral kritisch willen discussiëren over de wetenschappelijke en maatschappelijke problemen van onze tijd. Van meet af aan was de vereniging een ontmoetingsplaats voor geïnteresseerden die in een informele sfeer kennis willen nemen van nieuwe ideeën.

In de betrekkelijk korte loop van zijn bestaan heeft het Forum voor Europese Cultuur heel wat illustere sprekers mogen ontvangen, onder wie de Nobelprijswinnaars Gerard ’t Hooft en Ilya Prigogine.