AgendaOp maandag 8 oktober 2007 om 20.00 uur zal voor het Forum voor Europese Cultuur in Felix Meritis te Amsterdam

Rüdiger Safranski


de elfde Sir Karl Popper Lezing uitspreken, met als titel
'Wieviel Globalisierung verträgt der Mensch?'


Beknopte informatie over de lezing:

Onder het mom van ‘informatie’ en ‘communicatie’ worden we tegenwoordig overstelpt door een veelvoud van prikkels. Die maken het lang niet altijd mogelijk om de wereld te duiden, of beter gezegd: om als individu je plaats te bepalen in het grote geheel. Safranski ziet de mens echter niet als slachtoffer van niet te beïnvloeden ‘processen’, maar als een moreel wezen dat voor zichzelf kan kiezen, zichzelf kan veranderen en zichzelf kan ontplooien (‘Bildung’). De inzet van Safranski betekent dat ‘globalisering’ als ideologie opnieuw tegen het licht gehouden moet worden. Filosofische vragen over het individu kunnen tegen de achtergrond van het proces van globalisering namelijk politiek-maatschappelijke gevolgen krijgen. Als zodanig ontwikkelt Safranski een politieke antropologie.

Rüdiger Safranski schreef biografieën over Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger en E.T.A. Hoffmann. Verder publiceerde hij een aantal lijvige essays, zoals ‘Het kwaad, of het drama van de vrijheid’ en ‘Hoeveel waarheid heeft de mens nodig?
Over het denkbare en het leefbare’. Zijn werk is in vele talen verschenen.

Rüdiger Safranski Bekijk al Rüdiger Safranski's boeken
bij Amazon Exclusive


De elfde Sir Karl Popper Lezing wordt georganiseerd in samenwerking met het Goethe Institut Amsterdam en het Duitsland Instituut Amsterdam. Voertaal Duits.
Toegang: 12,00 euro/studenten 9,00 euro.
Reserveren is gewenst: 020 - 623 13 11 of per e-mail receptie@felix.meritis.nl.
(gereserveerde kaarten zijn tot uiterlijk een kwartier voor aanvang bij de kassa op te halen)


Noot voor de Pers: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jelle Jeensma (jelle.jeensma@forumeuropesecultuur.nl).
Deze lezing wordt mede mogelijk gemaakt door:
Hogeschool van Amsterdam - MIM


Wilt u op de hoogte gehouden worden van deze en komende lezingen?
Geef u hier op voor de digitale nieuwsbrief.Eerdere lezingen

Hans Albert Der moderne Antirealismus und der Mythos des Rahmens (feb 96)
Martin van Amerongen Heinrich Heine en Holland (okt 89)
Peter Baehr Mensenrechten in de internationale politiek (okt 90)
Frida Balk-Smit Duyzentkunst Taalwetenschap en evolutie (jan 90)
R.E. Ballieux Psyche, hersenen en immuunsysteem (feb 92)
Jan Bank Amsterdam als culturele hoofdstad van Nederland (feb 91)
Else M. Barth Het Dr. Faustus-syndroom – over het verband tussen logica en politieke cultuur (apr 92)
J.H. van den Berg Het Centre Pompidou en de democratisering van het onderwijs (jun 91)
Bob Bermond De evolutionaire betekenis van menselijke emoties (mrt 97)
Bob Bermond Functies van bewustzijn vanuit een evolutionair perspectief (feb 2000)
Jan Best Lineair A definitief ontcijferd (jan 2002)
Jos de Beus Wil de goede Europeaan opstaan? (mei 2001)
Willeke Bezemer Het veranderde beeld van de vrouwelijke sexualiteit sinds Freud (mrt 91)
L.C. Biegel Politieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten, in het bijzonder de rol van het islam-fundamentalisme (jun 86)
Louis Boon Kritiek in kunst en wetenschap (feb 86)
Els Borst-Eilers Geneeskunde in de 21e eeuw, wat kunnen we en wat willen we ermee? (okt 2000)
Frits Bolkestein Open societies, closing minds – over het werk van Sir Karl Popper (nov 2000)
Hans Bosch Modern bouwen in Amsterdam (juni 98)
Jan van den Bout Straling of stress? – gezondheidsproblemen als gevolg van de Tsjernobyl-ramp (okt 92)
Matthijs van Boxsel Over de domheid als grondslag van onze beschaving (mei 2006)
Maarten Brands Amerikaanse polygamie en Europese muurbloemen – over groeiend transatlantisch onbegrip (juni 2002)
Christien Brinkgreve De taal van de rechtvaardigheid (nov 93)
Marius Broekmeijer Perestrojka of hervormingen in de landbouw van de USSR (feb 90)
prof. dr. René Boomkens Onbehagen in globalisering
Thomas Cool Werkloosheid en armoede: de oplossing die werkt (feb 2002)
Peter Coopmans Plato's probleem in de moderne taalkunde (dec 90)
Jan van de Craats Structuur en harmonie in de muziek van Schubert (nov 94)
Heddy Damave-Landman De Franse salon (sept 90)
Kathy Davis Het werk van de Franse performancekunstenares Orlan en de feministische kritiek op de schoonheidswaan (okt 97)
Robbert Dijkgraaf Maar klopt het ook in theorie? Over de praktijk van fundamenteel onderzoek. (nov 2004)
Wim van Dinten Voor wie geen verschillen ziet is alles maakbaar (apr 99)
Maarten Doorman Vernieuwing en vooruitgang in de kunsten (apr 89)
Arno van Doorn  
Douwe Draaisma De disciplinering van de tijd (jan 88)
Jan J.M. van Dijk De criminaliteit in Nederland in Europees perspectief (sept 91)
prof. dr. H.W. von der Dunk De illusie van het liberale vrijheidsidee
Ed Elbers Kindertheorieën (nov 89)
Ed Elbers Piaget en de cultuur (mei 94)

Het neoliberalisme als uitdaging voor de tekortkomingen van de moderne verzorgingsstaat (okt 96)
Walter Everaerd Sturing van emotie en gedrag – over de grenzen van de rede (nov 2002)
Film, inleiding F.D. Heyt Wittgenstein, Schönberg, Popper – creativiteit en kritiek in wetenschap en muziek (apr 88)
Marius Flothuis Symbolisme, impressionisme en muziek (feb 87)
Otto von der Gablentz Was bedeutet die Integration Westeuropas für ganz Europa? (mrt 86)
Kenneth J. Gergen Social science in the postmodern age (mei 89)
André Gerrits Europa, Amerika en de export van de democratie (feb 2004)
Jaap van Ginneken Mediamanipulatie en oorlogspropaganda (nov 92)
Jaap van Ginneken De schepping van de wereld in het nieuws (mei 96)
Jaap van Ginneken Chaostheorie en publieke opinievorming (juni 99)
John Groenewegen Debat sociale wetenschappen (okt 2001)
Johan Goudsblom Vuur en beschaving (dec 92)
Joop Goudsblom Debat sociale wetenschappen (okt 2001)
H. van der Graaf De Balkan, testcase voor vredesoperaties (apr 93)
prof. dr. mr. Herman van Gunsteren Risicoburgers in de veiligheidsstaat - Wie niets misdaan heeft hoeft niets te vrezen?
Jaap Hagen Nietzsches weerklank in nazi-Duitsland (sept 2003)
Bert Hamminga De markt als middel voor de verdeling van schaarse arbeidsplaatsen (mrt 90)
G.T. Haneveld Ziekte en geschiedenis – ziektegeschiedenissen van grote staatslieden en historische figuren (mrt 88)
G.T. Haneveld Het orgaan van moed – een cultuurgeschiedenis van het hart (mrt 92)
Ton Hartsuiker Ontwikkelingen in de muziek van de twintigste eeuw (mei 91)
Han Heemskerk Communicatie en public affairs in de praktijk (jun 92)
Arnold Heertje Vijftig jaar economische wetenschap (okt 2001)
Jaap van Heerden De zorgelijke staat van het bewustzijn (feb 99)
Nathalie Heinich De liefde voor Vincent van Gogh – een antropologische benadering van artistieke bewondering (feb 2003)
Gert Hekma Amsterdam als aanbeeld – de strijd om stedelijke seksuele cultuur (nov 97)
Bertus Hendriks Het vredesproces in het Midden-Oosten – perspectieven en risico's (dec 93)
Hans R. Hoetink Mensbeelden in de beeldende kunst (feb 94)
Rokus Hofstede Franse literatuur bestaat niet (in Nederland) (nov 2001)
Gerard 't Hooft Eenheid van de natuurkrachten in de wereld van het kleine (apr 91)
Gerard 't Hooft Analytische speculatie – en wat ons nog meer te wachten staat in het onderzoek van de elementaire natuurkrachten (okt 2002)
Annemiek Hoogenboom Media in Oost-Europa (apr 95)
Willem Hofstee Is religie bezig te verdwijnen? (mrt 2001)
Vincent Icke De oerknal, een blauwdruk voor het heelal (juni 95)

Film: over Freud en het Wenen van zijn tijd; lezing: Sigmund Freud – de constructie van een heiligenleven (dec 87)
Han Israëls Heilige verontwaardiging over 'Heilige verontwaardiging' (sept 2002)
P.E. de Josselin de Jong Structuralisme buiten de wetenschap (mrt 87)
Erik Jurgens Mensenrechten, universele waarden of cultureel bepaald? (feb 2001)
Acco Kalma Partnerrelaties vanuit een evolutionair perspectief (juni 96)
Paul Kapteyn In de speeltuin Nederland – veranderende gezagsverhoudingen tussen ouderen en jongeren in de laatste halve eeuw in Nederland (jan 86)
Paul Kapteyn, coref. F. Suasso A stateless market – the European dilemma of integration and civilization (apr 94)
Bram Kempers Staatskunst in Oost en West, vanaf de Middeleeuwen tot in de moderne tijd (apr 86)
Bram Kempers Eenheid en strijd in de kunst (mrt 99)
Hugo Keuzenkamp Debat sociale wetenschappen (okt 2001)
Peter Kirschenmann Het moderne natuurkundige wereldbeeld (apr 90)
A. Klamer, N. de Marchi Het hoger onderwijssysteem in de VS – de weerspiegeling van een crisis (juni 88)
André Klukhuhn Eeuwwende en apocalyps (dec 89)
André Klukhuhn Stort ineen samenleving: sterf, oude wereld – overeenkomsten en verschillen tussen het fin de siècle in de 19e eeuw en nu (okt 99)
Peter Jan Knegtmans Studenten in het Amsterdamse culturele leven
Jan de Koning Slib is kostbaar – vervuilde waterbodems in Nederland (okt 91)
J.M. Koolhaas Wat kunnen wij van ratten leren? – een rattenmaatschappij als model voor sociale stress bij mensen (feb 89)
Gerard Koolschijn Plato’s fundamentalistische aanval op de democratie (nov 05)
Bert Kreemers Actuele ontwikkelingen in de Golfcrisis (jan 91)
Dick van Kreveld Is autogebruik beïnvloedbaar? – enkele milieuaspecten van de vervoermiddelkeuze door gebruikers van personenauto's (mrt 93)
Igor van Krogten De Proustiaanse liefde (feb 93)
Igor van Krogten Lust en onlust en hun lotgevallen (nov 96)
Igor van Krogten Hart tegen hart – de ongerijmdheid van de traditionele tegenstelling tussen hoofd en hart ( jan 99)
Rob Kroes Amerika en Europa – beeldvorming over en weer (mei 87)
Henri Krop De grootheid van Spinoza (apr 2003)
Gerard Koolschijn Plato’s fundamentalistische aanval op de democratie
Theo Kuipers Wetenschappelijk plausibel en toch taboe (dec 88)
Theo Kuipers Kan schoonheid de richting wijzen naar de waarheid? (apr 2000)
Paul Kuypers De lege staat (feb 2003)
Cor Lammers Collaboreren op niveau (okt 93)
Nico Landman Nederlandse islam: realiteit of luchtkasteel? (mei 92)
Ruud Lubbers De Verlichting voorbij? (dec 97)
Benjo Maso Opera (mei 95)
J.C.J. Mohrmann Cultural aspects of communication and scientific cooperation between Western Europe and the Pacific region (mei 86)
Fritz Molden Die Österreicher und ihre Geschichte (juni 87)
Otto Molden, E. van Spiegel
en M. Weisglas
Europese integratie – problemen en perspectieven van multinationale afhankelijkheid en samenwerking (mei 88)
Alan Musgrave What is critical rationalism? (nov 87)
Alan Musgrave Popper’s critical realism (sep 2001)
Willem Jan Otten Film te midden van de kunsten (nov 88)
Anneke van Otterloo en Peter Scholliers Eetculturen in Nederland en Vlaanderen (mrt 95)
J.D. Opsteegh De voorspelbaarheid van het klimaat (juni 94)
Jacob Orlebeke Pre- en perinatale invloeden op ons gedrag ( mei 99)
Heinrich Pfusterschmid-
Hardtenstein, coref.
Nico Wilterdink Scheitert Europa an der Nationalitätenfrage? (dec 91)
Gustav Peichl Bauen als Culturaufgabe (okt 98)
André van Peppen Bevolkingsonderzoek borstkanker: polder- of koldermodel? (dec 2000)
prof. dr. mr. Herman Philipse Geloof en Rede
Over de mogelijkheid van een interreligieuze dialoog (nov 2006)
Herman Pleij Europa en het Oranjegevoel (mrt 2002)
Rick van der Ploeg Europa moet meer zijn dan één markt en één munt (mei 97)
Renée Postma Midden-Europa achter de schermen – van Habsburg naar Brussel (mei 2004)
Ilya Prigogine The open universe revisited (sept 99)
Lucas Reijnders Economische groei – de uitverkoop van het liberale erfgoed (mrt 98)
A.J. Roelofs Symboliek in de muziek, o.a. over de getallensymboliek in het werk van Bach (jan 87)
Richard Rorty De betekenis van het werk van de wetenschapsfilosoof Thomas S. Kuhn (jun 97)
Maarten van Rossem Neoconservatisme in de VS (sep 89)
Maarten van Rossem President Bush en de nieuwe wereldorde (jan 92)
Maarten van Rossem De actuele politiek in de VS – is er hoop voor Clinton? (okt 95)
Jan Rupp Nieuwe wegen van de universiteit (apr 2002)
Tom Schenk Ruimte voor verbeelding (nov 95)
Kees Schuyt Selectiviteit en solidariteit in de Nederlandse verzorgingsstaat (okt 94)
Jan Simons Film en cyberspace (mei 2003)
Bob Smalhout De kruisdood van Christus (apr 87)
Harry Smit Ethologie en de mens als paradigma (okt 88)
Harry Smit Evolutionaire geneeskunde, een nieuwe kijk op ziekte en gezondheid (dec 94)
Harry Smit Coöperatie en conflict tussen selectie-eenheden (feb 98)
Jan Snel Genieten mag! (nov 99)
E. van Spiegel Veranderingen in het wetenschapsbestel in de komende decennia (okt 87)
Frits Staal Reputations and adventures – in defense of Plato (oktober 2003)
Hans Stauder Ontogenese van het menselijk bewustzijn (mrt 2000)
Wolfgang Stroebe De overschatte waarde van brainstorming (feb 97)
Jeroen Stumpel De groei van kunst: Gombrich, Popper en de ontwikkeling van de schilderkunst in de Italiaanse Renaissance (nov 86)
Jeroen Stumpel De slavenbeelden van Michelangelo (mei 90)
Jeroen Stumpel Versteende beelden (dec 95)
Frans Suasso Peter de Grote – op zoek naar het nieuwe Rusland (apr 96)
Abram de Swaan Het Nederlands, de Europese integratie en het wereldtalenstelsel (jun 90)
Abram de Swaan Debat sociale wetenschappen (okt 2001)
Egbert Tellegen Milieuproblematiek, 1970-1995 (feb 95)
Ad Teulings Recalcitrante organisaties (juni 89)
R.T.W.M. Thomeer Euthanasie, een levensgevaarlijke kwestie (dec 86)
Bart Tromp Cultuurbeleid en de Europese gemeenschappen (nov 90)
Bart Tromp De toekomst van het socialisme (nov 91)
Bart Tromp Debat sociale wetenschappen (okt 2001)
Wout Ultee Een NSB-krant over joden – een toepassing van Poppers taalfunctietheorie (mei 2002)

Het breken van het vlak – een interpretatie van het werk van Barnett Newman (mei 93)
Frank van Vree Leven in een grot? – media, politiek en publieke sfeer (april 2004)
Rob de Vries Wat is er leuk aan de moderne taalkunde? (mrt 96)
Carel Weeber Het laatste Albanië, staatsbemoeienis in de Nederlandse architectuur (mei 98)
Hans van der Werf Europa-tv en de ontwikkeling van interculturele betrekkingen (okt 86)
Ernst van de Wetering Het Rembrandt Research Project (juni 93)
Wim Willems De transnationale identiteit van zigeuners (mrt 2004)
Nico Wilterdink De groeiende kloof tussen arm en rijk (mrt 94)
Karel van Wolferen Debat sociale wetenschappen (okt 2001)
Prof.dr. Dirk van Dalen De revolutie van L.E.J. Brouwer (feb 2007)
Dr. Ben de Jong De moord op Alexander Litvinenko (sep 2007)
   


In de digitale nieuwsbrief ontvangt u vier keer per jaar de tijdige aankondiging van al onze activiteiten.