Links

MUZtheater presenteert European Odyssey
14 auteurs uit 12 landen schreven voor 12 acteurs uit 9 landen 1 megaproductie
Zaandam - Op 5 september 2005 vindt om 19.30 uur in de Krakeling te Amsterdam
de nieuwste internationale voorstelling van het MUZtheater in samenwerking
met Magic-Net plaats: European Odyssey. Deze voorstelling is gebaseerd op de
Odyssee. Nederland is, na Duitsland, Zwitserland en Portugal, het laatste
land waar deze megaproductie te zien is.
Website: www.muz.nu


Club Albpach Südtirol/Alto Adige
Eine Gruppe begeisterter ehemaliger Südtiroler Alpbachteilnehmer, Studenten und Wissenschaftler, die es sich zum Ziel gesetzt haben, den Alpbacher Geist auch nach Südtirol zu bringen.
Website: www.alpbach.bz.it
Logo Club Albpach Südtirol/Alto Adige


De Balie
De Balie is een platform voor ieder publiek en voor alle soorten media. In de verschillende, sfeervolle zalen vinden nagenoeg dagelijks debatten, seminars, theater- en cinemavoorstellingen plaats op het gebied van culturele, sociale en politieke kwesties.
Website: www.debalie.nl
Email: balie@balie.nl


Boekmanstichting
De Boekmanstichting verzamelt en verspreidt kennis en informatie over kunst en cultuur in beleid en praktijk. Ze stimuleert onderzoek en meningsvorming over de productie, distributie en afname van kunst en over het (inter)nationale kunstbeleid. De Boekmanstichting organiseert het cultuurpolitieke debat tussen vertegenwoordigers van bestuur, wetenschap en praktijk.
De Boekmanstichting is een onafhankelijk intermediair tussen belangstellenden en belanghebbenden uit het openbaar bestuur, het wetenschapsbedrijf en het culturele veld. Hierdoor is ze een uniek centrum voor beleidsadviseurs, bestuurders, politici en managers, voor onderzoekers, docenten en studenten uit diverse disciplines, en voor medewerkers van kunstinstellingen, kunstenaars en journalisten.
Website: www.boekman.nl
Email: secretariaat@boekman.nl


Duitsland Instituut Amsterdam
Het Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam (DIA) is een onafhankelijke, wetenschappelijke instelling gericht op de politiek, economie en geschiedenis van Duitsland vanuit Nederlands perspectief.
Website: www.duitslandinstituut.nl
Email: dia@dia.uva.nl


Felix en Sofie
Filosofisch café in Felix Meritis.
Website: www.felix-en-sofie.nl
Email: post@felix-en-sofie.nl


Filosofie Magazine
Magazine met aandacht voor filosofische activiteiten.
Website: www.filosofiemagazine.nl
Email: filomag@vug.nl


Goethe Instituut
Duitse cultuur onder de aandacht in Nederland.
Website: www.goethe.de/be/ams
Email: info@amsterdam.goethe.org


Historisch Nieuwsblad
Magazine met aandacht voor historische onderwerpen. Het Historisch Nieuwsblad organiseert regelmatig lezingen in het Amsterdamse Parool Theater.
Website: www.historischnieuwsblad.nl
Email: redactiehn@vug.nl


K.L. Poll-Stichting voor OKW
De K.L. Poll-stichting voor Onderwijs, Kunst en Wetenschap (OKW) ontwikkelt en organiseert projecten op het brede terrein van onderwijs, kunst en wetenschap. Enkele voorbeelden zijn de jaarlijkse boekendiners, gastschrijversschappen aan de Nederlandse universiteiten, symposia en lezingen.
Website: www.klpoll.nl
Email: bureau@verstigt.nl


Letteren
Nieuwsbrief van literaire activiteiten.
Email: redactie@letteren.nl


Maison Descartes
Franse cultuur onder de aandacht in Nederland.
Website: www.maisondescartes.com
Email: info@maisondescartes.nl


Nederlands Gesprek Centrum
Het Nederlands Gesprek Centrum (NGC) stelt zich al meer dan vijftig jaar ten doel ruimte te geven aan onenigheid op niveau. De activiteiten van het NGC, van symposia tot publicaties, kenmerken zich door reflectie op en discussie over onderwerpen die maatschappelijk omstreden zijn of waarover de publieke meningsvorming door onwetendheid en misverstand stokt.
Het NGC meent dat het gesprek over serieuze zaken de samenleving ten goede komt. Daarom biedt het mensen uit de sfeer van de overheid, maatschappelijke organisaties, wetenschap, bedrijfsleven en vrije beroepen een forum waar normatief geladen thema's aan de orde kunnen worden gesteld.
Website: www.nederlandsgesprekcentrum.nl
Email: ngc.forum@isvw.nl


Nexus Instituut
Het Nexus Instituut bestudeert het Europese cultuurgoed in zijn kunstzinnige, levensbeschouwelijke en filosofische samenhang om zo inzicht te bieden in eigentijdse vragen en uitdagend vorm te geven aan het cultuurfilosofische debat.
Website: www.nexus-instituut.nl
Email: info@nexus-instituut.nl


De Rode Hoed
In de Rode Hoed worden debatten, lezingen, literaire en muzikale programma’s georganiseerd.
Website: www.rodehoed.nl
Email: rodehoed@rodehoed.nl


Siswo
SISWO/Social Policy Research is een onderzoeksinstituut dat op verzoek van derden en zelfstandig projecten uitvoert. Het instituut heeft als doel de maatschappelijke benutting van academische kennis te vergroten, met name op het gebied van sociaal beleid. Daartoe ontwikkelt het instituut bij voorkeur projecten waarin wetenschap en beleid elkaar vinden.
SISWO/Social Policy Research is een onafhankelijke, met de Universiteit van Amsterdam verbonden stichting.
Website: www.siswo.nl
Email: siswo@siswo.uva.nl


Thijmgenootschap
Vereniging voor wetenschap en levensbeschouwing.
Website: www.ru.nl/soeterbeekprogramma
Email: info@soeterbeek.ru.nl